Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Nyheter från SCF"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Nyheter från SCF


Castingförbundet tar sats för 10 års utvecklingsarbete -

tillväxt 2025!

Sedan våren 2016 arbetar Svenska Castingförbundet med ett utvecklingsarbete, tillväxt 2025, där barn och ungdomar i åldern 7-25 år är en viktig målgrupp. Ett av våra långsiktiga mål är att våra föreningar erbjuder en verksamhet som står för gemenskap och glädje, där människor i alla åldrar trivs och mår bra och där internationella framgångar i alla grenar och åldrar, är en del av vardagen.

Med vår vision som vägledanden, ska vi utveckla och driva förbundets verksamhet vidare.

År 2025 är Svenska Castingförbundet en av Riksidrottsförbundets mest moderna organisationer med 100 000 personer som varje år brinner för att kasta och för att vara en del av en enkel, jämlik och fördomsfri verksamhet. Vi har en verksamhet som står för gemenskap och glädje, där människor i alla åldrar trivs och mår bra och där internationella framgångar i alla grenar och åldrar, är en del av vardagen.

 Med fokus på områdena nedan ska vi nå vår vision och våra mål.

 • Organisations- och medlemsformer
 • IT och digitalisering
 • Samverkan med externa aktörer
 • Exponering och marknadsföring
 • Eldsjälar
 • Tillgänglighet

Riksidrottsmötet 2015 beslutade om fem övergripande mål för idrottsrörelsen 2025 fördelade på fyra strategiska områden;

 • Livslångt idrottande
 • Idrottens värdegrund är vår styrka
 • Idrott i förening
 • Idrotten gör Sverige starkare

Om idrottsrörelsen ska lyckas förflytta sig mot målen krävs att vi som SF bidrar genom vår verksamhet.

Med Svenska Castingförbundets utmaningar och idrottsrörelsens övergripande strategiska mål som utgångspunkt har Castingförbundet arbetat fram en strategi som under hösten 2016 förankrades i förbundets medlemsföreningar.

Tillväxt 2025

När styrelsen diskuterat hur tillväxt 2025 ska leda fram till att Castingförbundet når sina mål och närmar sig visionen har ett antal inriktningsbeslut tagits fram som kommer att vägleda oss i utvecklingsarbetet.

När det gäller vilka som är våra primära målgrupper för tillväxt 2025, har styrelsen kommit fram till att det är individer som älskar att kasta med spö och eldsjälar som älskar att inspirera. Vi ska nå dessa grupper på följande sätt;

 • Genom bra erbjudanden så att alla som vill får möjlighet att prova på att kasta.
 • Genom hög tillgänglighet och stabil närvaro så att alla som vill kasta igen och igen, ska kunna göra det.
 • Med hjälp av modern teknik sprider vi information och kunskap om hur man kastar, oavsett utrustning (fluga, spinn, haspel), oavsett gren (Casting, Flugkastning).
 • Vi skapar de bästa förutsättningarna med hjälp av modern teknik, bra incitamentmodeller och utbildning för alla eldsjälar att inspirera andra.

Viktiga utgångspunkter i arbetet är att vi skapar ett arbetssätt som är flexibelt och enkelt samtidigt som vi tar fram planer och aktiviteter för att förtydliga och konkretisera de insatser vi ska genomföra.

För att lyckas med tillväxt 2025 behöver arbetet präglas av;

 • Gemensamma målsättningar, där alla drar åt samma håll, hjälps åt och bidrar
 • Tydlighet i ansvar
 • Samverkan och koordinering med många aktörer
 • Stöd för implementering
 • Glädje
 • Flexibilitet

Vi tänker att verksamheten kan delas in i tre delar, 70-20-10, (läs beskrivning nedan) där vi har ett ökat fokus på att attrahera och rekrytera intresserade som vill lära sig att kasta och ha kul. För att lyckas med det måste vi erbjuda en medlemsform som är enkel och attraktiv och som skapar värde för både medlem och förening. En person kan förflytta sig mellan de olika delarna, som man själv vill, eller stanna kvar på ett ställe.

Vi tror att det kommer att bli naturliga förflyttningar mellan de olika delarna, och när det händer har vi en väl fungerande verksamhet, för alla som vill vara med.

Resursfördelning 2017-2019

Styrelsen har beslutat att fördela samtliga aktivitetsresurser enligt nycklarna 70 – 20 - 10 och att de centrala administrativa kostnaderna inte ska överstiga 25 % av förbundets totala omsättning.

I praktiken betyder det att 70 % av resurserna (pengar, personal, tid, aktiviteter etc) kommer att läggas på del 1 som är att öka attraktionskraft, modernisera verksamheten och kommunikation. På del 2, som är den traditionella föreningsverksamheten, där man tränar och tävlar, läggs      20 % av resurserna och på del 3, som är eliten, läggs 10 %.

Förankring

Under november månad 2016 träffade Svenska Castingförbundet intresserade föreningar i tre regionala föreningsdialoger, i norra, västra och östra Sverige.

Syftet med dialogerna var att förankra och få feedback på förslag på aktiviteter samt få förslag på vad man saknar och hur man vill att förbundet ska organiseras och arbeta, för att föreningarna ska delta med engagemang i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Resultatet från dialogerna diskuterades på ett arbetsmöte i styrelsen den 25-27 november vilket ledde fram till en verksamhetsplan och en budget för 2017.

Styrelsen kommer att fortsätta diskutera hur förbundet ska organisera sig, behov av resurser och kompetenser, för att kunna genomföra planerad verksamhet, och nå uppsatta mål för 2017-2019. Förslag till organisation, strategi och aktiviteter, kommer att diskuteras på en utvecklingsdialog för föreningar i mars 2017.

Förslag till strategi och aktiviteter

Svenska Castingförbundet planerar med ovanstående som bakgrund, strategi och aktiviteter enligt nedan under åren 2017-2019, aktiviteter som bidrar till idrottsrörelsens måluppfyllelse 2025 och att vi närmar oss Svenska Castingförbundets vision 2025.

En bärande del i styrelsens förslag till strategi är projekt, att det genomförs många projekt i samverkan med föreningarna. Styrelsen har valt att kalla dessa projekt för ”mikroprojekt”.

Detta är Castingförbundets strategi, som dokumenterats i ett dokument som ska vara levande och harmonisera med idrottsrörelsens strategiarbete. Styrelsen har därför valt att följa den struktur som strategiarbetet inom idrotten är indelat i när förbundets utvecklingsprojekt beskrivs.

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020-04-23 11:34)
Under gårdagen besökte Radiosporten delar av Juniorlandslaget i Casting under en träning i Halmstad.
 
(2020-04-03 09:47)
Piteå Sportfiskeklubb först ut med att dela med sig av sin verksamhet och ger tips på aktiviteter att gör. Ett initiativ för att sprida glädje och motivation i tider som dessa. Trevlig läsning!
 

Idrottslyftet

 

Städa Sverige

 


 sisu_logga_507bda15ddf2b323a1000017

 

RF

 

icsf_logo_200

 

 

SM-veckan 2013

 

 

Facebook-Icon

Har du en nyhet om casting eller flugkastning? Skriv till casting@casting.rf.se!

Postadress:
Svenska Castingförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996513, +4686996000
E-post: casting@casting.rf.se