Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Nu kan din förening ansöka om Idrottslyftsmedel 2018

Idrottslyftet är en satsning på barn och ungdomsidrott.

Idrottslyftet – utvecklingsprojekt 2018, en del i Svenska Castingförbundets utvecklingsarbete - tillväxt 2025.

Under 2016 genomförde vi inom ramen för idrottslyftet samtal med våra föreningar där vi kom fram till att idrottslyftet medel under 2017-2019 ska ha en inriktning mot följande områden;

  • Utveckla en bredare verksamhet
  • Utbilda fler ledare
  • Engagera fler unga
  • Genom kommunikation få fler unga att vilja vara med i våra föreningars verksamhet

Under 2017-2019 kommer vi att fokusera på följande utvecklingsområden med idrottslyftet;

Engagera och utbilda unga

I flera föreningar har framför allt barn- och ungdomsverksamheten stannat upp eller avtagit. Dels för att det finns ont om kunniga ledare och dels på grund av att de har svårt att rekrytera nya unga personer. Några föreningar har även uttryckt oro eftersom de anser att föreningens framtid är oviss om de inte kan rekrytera nya personer som kan få föreningen att leva vidare.

Många upplever idag en ond cirkel men genom att engagera fler unga personer är förhoppningen att stabiliteten i föreningarna på längre sikt både kan stärkas och säkras.

Vi ska prioritera utövare i åldern 18-25 år eftersom det är den grupp som utgör en stor resurs just nu. Det är en bortglömd målgrupp för oss inom ramen för barn- och ungdomsutveckling, samtidigt är det dessa personer som är mest engagerade i både aktiviteter för barn och unga, tävlingar och större evenemang. Här ser vi stora möjligheter att bidra till ett livslångt idrottande i förening.

Breddverksamhet

Många anser att breddverksamhet är en viktig del i deras barn- och ungdomsverksamhet. Ett flertal av våra föreningar satsar på att ha en bred och varierad verksamhet för att på så vis kunna erbjuda så många intresserade som möjligt någon form av aktivitet.

Vi har sett att barn och ungdomar lockas av familjeaktiviteter då de tillsammans med sin familj kan genomföra roliga aktiviteter och möjlighet att prova på flera olika idrotter.

Vi tror att breddverksamhet är ett bra sätt att utveckla lekfulla och utvecklande aktiviteter för barn och unga, samtidigt som det suddar ut gränser mellan olika idrotter och på så vis stimulerar till ett livslångt intresse för idrott i förening.

Vi ska satsa mer på en ökad samverkan med andra SF för att främja våra föreningars breddverksamhet.

Utbildningar

Vi behöver utbilda fler både ledare och personer som vill bli bättre på att kasta med spö. Vi kommer att fokusera på två målgrupper;

  • Ledare för barn och unga, för att det idag råder brist på ledare med bred och djup   kunskap om casting och flugkastning.
  • Intresserade personer som vill bli bättre på att kasta. Med enkla råd och instruktioner ska vi underlätta för alla som vill bli bättre på att fiska så att de kan träna hemma.

 Att utbilda ledare innebär;

  • Att utbilda personer i ledarskapets pedagogik så de på ett roligt, lekfullt och utvecklande sätt kan lära ut casting och flugkastning till barn och unga.
  • Att ta fram utbildningar i nya former som utbildar ledare och nya intresserade barn och unga är ett prioriterat område för oss.

Ta gärna kontakt med Castingförbundets för frågor och funderingar kring Idrottslyftet!

All vår verksamhet skall präglas av innehållet i idéprogrammet "Idrotten vill".

Ansökan

Ansökan om Idrottslyft-bidrag görs genom föreningens IdrottOnline-sida, du behöver då ha behörighet som ordförande, kassör eller Idrottlyftansvarig för att kunna skapa en ansökan. Kontakta oss, This is a mailto link för hjälp med ansökan. 

Under 2018 har vi en helt öppen ansökningsperiod vilket betyder att ansökningar beviljas löpande under året. Skicka in din ansökan så behandlas den direkt av kansliet. 

Idrottslyftprojekt

Det finns gott om ekonomiska stöd att söka för de föreningar som vill driva projekt för barn och unga. Alla föreningar är välkomna att formulera sina egna projekt. Vi vill uppmuntra till kreativa projekt utifrån de behov som finns ute i landet, samtidigt vill vi presentera våra två paketlösningar "Startpaket casting", "Startpaket flugkastning" som innehåller kastutrustningar för barn och ungdomar.

Mer information om Idrottslyftet finns att läsa på www.rf.se, eller på www.svenskidrott.se.

Läs även om goda föreningsexempel på www.rf.se. 

Återrapportering till Svenska Castingförbundet av beviljade Idrottslyftbidrag 
Alla beviljade IL-ansökningar genererar automatisk en återrapport på föreningens IdrottOnline-sida. I föreningsguiden "Idrottslyftet" kan du läsa om hur du gör din återrapport.

Det kan vara bra att omgående titta på rapporten, så att ni vet vilka uppgifter som ni behöver samla in under projektets gång. När satsningen är slutförd fylls återrapporten i och skickas in till förbundet. Har din förening fler projekt skall varje projekt redovisas var för sig. I återrapporten ska, förutom ekonomisk- utfall och redogörelse hur satsningen avlöpt, även antalet deltagare redovisas - både unika deltagare och antalet deltagartillfällen.  

I den ekonomiska redovisningen tar ni med alla kostnader och intäkter som ni har haft i samband med projektet. Använd gärna mall " ekonomisk redovisning av projekt. (Återrapporten kan precis som ansökan, endast skickas in av föreningens ordförande, kassör och Idrottslyftsansvariga.) Idrottslyftet skall vanligtvis vara redovisat till förbundet senast 30 dagar efter avslutad projektperiod.

Läs förbundets kravspecifikation.

Föreningar som beviljas Idrottslyftsbidrag skall även redovisa LOK-stöd. Föreningar kan bli uttagna för kontroll och skulle det visa dig att föreningen inte har sökt LOK-stöd blir föreningen återbetalningsskyldig på hela IL-beloppet.  Läs mer om LOK-stöd och anvisningar hur du söker/redovisar LOK-stöd på www.svenskidrott.se eller www.idrottonline.se.

Idrottslyftansvarig - Svenska Castingförbundet

 

Lise-Lotte Janson

08-699 65 13, 073 088 85 07
This is a mailto link

Sara Tjälldén, styrelseledamot och ungdomsansvarig

This is a mailto link  

 

Uppdaterad: 25 APR 2018 19:35 Skribent: Veide Lingås
Epost: This is a mailto link

Idrottslyftet

 

Städa Sverige

 


 sisu_logga_507bda15ddf2b323a1000017

 

RF

 

icsf_logo_200

 

 

SM-veckan 2013

 

 

Facebook-Icon

Har du en nyhet om casting eller flugkastning? Skriv till This is a mailto link!

Postadress:
Svenska Castingförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996513, +4686996000
E-post: This is a mailto link